تبلیغات
مرکزآموزش فنی و حرفه ای سردشت - آزمون

مرکزآموزش فنی و حرفه ای سردشت

آموزش های فنی وحرفه ای باید توسعه یابد "مقام معظم رهبری"

 

 

 

 

 

 

تقویم برگزاری آزمون های همسان سال 89اموزش فنی و حرفه ای استان آذربایجان غربی وشهرستان سردشت

شامل (کاراموزان : مرکز - اموزشگاههای آزاد - ادواری - صنایع و صنوف )

 

 مراحل آزمون هماهنگ

 ماه آزمون

 شروع ثبت نام

خاتمه ثبت نام

 تاریخ ارسال آمار از مرکز به حوزه سنجش

 اعلام مغایرت مدارک آزمونحد اکثر تاتاریخ

 توزیع کارت ورود به جلسه

 تاریخ آزمون کتبی

 تاریخ اعلام نتایج کتبی

تاریخ شروع آزمون عملی 

 تاریخ پایان آزمون عملی

 

 

 ملاحظات

 مرحله اول

 اردیبهشت

 16/1/89

 22/1/89

 26/1/89

 12/2/89

 15/2/89

 17/2/89

 21/2/89

 25/2/89

 30/2/89

 

 

 

 مرحله دوم

 خرداد

 20/2/89

 26/2/89

 30/2/89

 23/3/89

 26/3/89

 28/3/89

 2/4/89

 6/4/89

 11/4/89

 

 

 ادواری رشته های فنی

 مرحله سوم

 مرداد

 1/4/89

 7/4/89

 11/4/89

 10/5/89

 13/5/89

 15/5/89

 20/5/89

 24/5/89

 29/5/89

 

 

 

 مرحله چهارم

 شهریور

 19/5/89

 25/5/89

 29/5/89

 21/6/89

 24/6/89

 26/6/89

 31/6/89

 4/7/89

 9/7/89

 

 

 ادواری رشته های خدماتی

 مرحله پنجم

 آبان

 30/6/89

 5/7/89

 9/7/89

 2/8/89

 5/8/89

 7/8/89

 12/8/89

 16/8/89

 21/8/89

 

 

 

 مرحله ششم

 آذر

 11/8/89

 17/8/89

 21/8/89

 14/9/89

 17/9/89

 19/9/89

 23/9/89

 27/9/89

 2/10/89

 

 

 ادواری رشته های فنی

 مرحله هفتم

 بهمن

 27/9/89

 3/10/89

 7/10/89

 26/10/89

 29/10/89

 1/11/89

 6/11/89

 10/11/89

 15/11/89

 

 

 

 مرحله هشتم

 اسفند

 6/11/89

 12/11/89

 16/11/89

 8/12/89

 11/12/89

 13/12/89

 18/12/89

 22/12/89

 27/12/89

 

 

 ادواری رشته های خدماتی

تذکرات:

1- ثبت نام آزمون های ادواری از طریق اداره پست شهرستان سردشت انجام خواهد شد.

2- سایر ثبت نام ها در مرکز آموزش فنی و حرفه ای سردشت واقع در سه راه بیزیله روبروی بیمارستان جدید الاحداث انجام می گیرد.

3- هر داوطلب مجاز به شرکت در یک حرفه آزمون در هر مرحله آزمون همسان خواهد بود.

-----------------------------------------------

 

 

 

تقویم برگزاری آزمون های همسان سال 88 اموزش فنی و حرفه ای استان آذربایجان غربی

شامل (کاراموزان : مرکز - اموزشگاههای آزاد - ادواری - صنایع و صنوف )

 ردیف  ماه آزمون  تاریخ شروع ثبت نام  تاریخ خاتمه ثبت  نام  تاریخ ارسال آمار از مرکز به سنجش منطقه  تاریخ آزمون کتبی  تاریخ اعلام نتایج کتبی  تاریخ شروع برگزاری آزمون های عملی  ملاحظات
 1  اردیبهشت  1/2/88  8/2/88  12/2/88  25/2/88  30/2/88  2/3/88    
 2  خرداد  1/3/88  10/3/88  16/3/88  29/3/88  3/4/88  6/4/88  ادواری رشته های فنی  
 3 تیر   1/4/88  8/4/88  12/4/88  26/4/88  31/4/88  3/5/88    
 4  مرداد  1/5/88  8/5/88  13/5/88  30/5/88  4/6/88  7/6/88    
 5  شهریور  1/6/88  8/6/88  12/6/88  27/6/88  1/7/88  4/7/88  ادواری رشته های خدماتی  
 6  مهر  1/7/88  8/7/88  12/7/88  24/7/88  29/7/88  2//8/88    
 7  ابان  1/8/88  8/8/88  12/8/88  29/8/88  4/9/88  8/9/88    
 8  آذر  1/9/88  9/9/88  12/9/88  27/9/88  2/10/88  7/10/88  ادواری رشته های فنی  
 9  دی  1/10/88  10/10/88  13/10/88  25/10/88  30/10/88  3/11/88    
 10  بهمن  1/11/88  8/11/88  12/11/88  30/11/88  4/12/88  6/12/88    
 11  اسفند  1/12/88  7/12/88  10/12/88  21/12/88  25/12/88  فروردین 89  ادوراری رشته های خدماتی  قدردانی و تشکر مدیر آموزش و پرورش شهرستان سردشت از مرکز آموزش فنی وحرفه ای سردشت دوشنبه 20 اردیبهشت 1389
راه اندازی وبسایت برای مرکز آموزش فنی و حرفه ای سردشت پنجشنبه 9 اردیبهشت 1389
طراحی وب سایت برای مرکز آموزش فنی و حرفه ای سردشت پنجشنبه 2 اردیبهشت 1389
برگزاری آزمون مجدد عملی مهارتهای پیشرفته درمرکز آموزش فنی و حرفه ای سردشت یکشنبه 29 فروردین 1389
برگزاری آزمون مسابقه ملی مهارت در شهرستان سردشت یکشنبه 29 فروردین 1389
برگزاری یازدهمین المپیاد ملی مهارت (مرحله شهرستانی) در سردشت شنبه 21 فروردین 1389
برگزاری آزمون عملی مهارتهای پیشرفته در مرکزآموزش فنی و حرفه ای سردشت پنجشنبه 19 فروردین 1389
آگهی ثبت نام کارآموزان درمرکز آموزش فنی و حرفه ای سردشت دوشنبه 16 فروردین 1389
اعلام برنامه آزمون های همسان فنی و حرفه ای سال 89 استان و شهرستان ها یکشنبه 15 فروردین 1389
تقدیر مدیر کل زندانهای آذربایجان غربی از سرپرست مرکز اموزش فنی وحرفه ای سردشت شنبه 29 اسفند 1388
ارائه عملکرد مرکز آموزش فنی و حرفه ای در جلسه شورای اداری شهرستان چهارشنبه 26 اسفند 1388
اعلام نتایج آزمون های کتبی مهارتهای پیشرفته شنبه 22 اسفند 1388
برگزاری آزمون کتبی مهارتهای پیشرفته در مرکز سردشت یکشنبه 16 اسفند 1388
برگزاری آزمون های مهارتهای پیشرفته چهارشنبه 12 اسفند 1388
شرکت در نظرسنجی چهارشنبه 12 اسفند 1388
لیست استانداردهای آموزشی فنی و حرفه ای قابل اجرا در سال 88 یکشنبه 2 اسفند 1388
لیست آموزشگاه های آزاد شهرستان سردشت شنبه 1 اسفند 1388
لیست حرفه های خدماتی ازمون ادواری اسفند 1388 چهارشنبه 28 بهمن 1388
عملکرد مرکز در سال 88در بخش آموزش سه شنبه 20 بهمن 1388
صنعت ساختمان یکشنبه 18 بهمن 1388
لیست آخرین پستها